Få overblik

MIRANOVAS PORTEFØLJESAMMENSÆTNING

0
Vidste du at Miranova forvalter 6,5 milliarder kroner for vores danske kunder. Tag vores test, og se hvor meget du kan SPARE på dine investeringer. TAG TESTEN

Hvilken risiko ønsker du at tage?

Her kan du få et overblik over afkastet på Miranovas porteføljer. Afkastet afhænger af andelen af aktier i din portefølje – altså hvilken risiko du er villig til at løbe.

Er du i tvivl om hvilken risikoprofil, der er en den rigtige for dig? Så kontakt os på telefon 32 15 14 14 eller skriv til kontakt@miranova.dk

0
Vidste du at Miranova forvalter 4,4 milliarder kroner for vores danske kunder. Tag vores test, og se hvor meget du kan SPARE på dine investeringer. TAG TESTEN

Klik på en af sammensætningerne for at se afkastet.

Så meget er 100 kroner blevet til fra 1999 til 2021* efter omkostninger og honorar

0% aktier / 100% obligationer: DKK 238 (3,9% p.a.) 40%
20% aktier / 80% obligationer: DKK 296 (4,9% p.a.) 51%
30% aktier / 70% obligationer: DKK 327 (5,3% p.a.) 57%
40% aktier / 60% obligationer: DKK 358 (5,7% p.a.) 63%
50% aktier / 50% obligationer: DKK 387 (6,1% p.a.) 68%
60% aktier / 40% obligationer: DKK 420 (6,5% p.a.) 74%
70% aktier / 30% obligationer: DKK 451 (6,8% p.a.) 79%
80% aktier / 20% obligationer: DKK 478 (7,1% p.a.) 83%
100% aktier / 0% obligationer: DKK 527 (7,5% p.a.) 90%

*Afkastet for 2021 er opgjort d. 30/11.

Fondsomkostninger i Miranovas porteføljer

I tabellerne nedenfor ses ETF’ernes og indeksfondenes afvigelse i Miranovas porteføljer. Afvigelserne er det efterslæb, fondene har i forhold til deres sammenligningsindeks. Positive tal betyder, at fondene slår deres sammenligningsindeks.

Eksempel:
Et amerikansk aktieindeks er steget 10 procent i løbet af et år. ETF’en i Miranovas portefølje der følger det indeks, har givet investor et afkast på 9,95 procent. Afvigelsen er således 0,05 procent – og er det afkast, investor går glip af i forhold til sammenligningsindekset. Afvigelsen på 0,05 procent ville dermed påvirke den årlige afvigelse fra sammenligningsindeks vist i nedenstående skema negativt.

Årlige afvigelser fra sammenligningsindeks – seneste 5 år

Aktie- og obligationsandel Selskab Pension Frie midler
20 % akt. og 80 % obl. -0,16% -0,23% -0,20%
30 % akt. og 70 % obl. -0,09% -0,20% -0,14%
40 % akt. og 60 % obl. -0,02% -0,16% -0,09%
50 % akt. og 50 % obl. 0,05% -0,13% -0,04%
60 % akt. og 40 % obl. 0,12% -0,09% 0,01%
70 % akt. og 30 % obl. 0,19% -0,06% 0,07%
80 % akt. og 20 % obl. 0,26% -0,02% 0,12%
100 % akt. og 0 % obl. 0,41% 0,05% 0,23%

Afvigelser fra sammenligningsindeks – 2020

Aktie- og obligationsandel- Selskab Pension Frie midler
20 % akt. og 80 % obl. -0,30% -0,36% -0,38%
30 % akt. og 70 % obl. -0,22% -0,31% -0,34%
40 % akt. og 60 % obl. -0,14% -0,26% -0,30%
50 % akt. og 50 % obl. -0,06% -0,21% -0,25%
60 % akt. og 40 % obl. 0,02% -0,16% -0,21%
70 % akt. og 30 % obl. 0,11% -0,12% -0,17%
80 % akt. og 20 % obl. 0,19% -0,07% -0,13%
100 % akt. og 0 % obl. 0,25% 0,03% -0,05%

Årlige omkostninger i ETF’er og indeksfonde samt depotbank

I tabellen nedenfor ses ETF og indeksfondenes samlede porteføljeomkostninger. Administrationsomkostninger, kurtage, valutaomkostninger og kursspænd henholdsvis inde i fondene (mere omfattende end ÅOP) og i investors depot (i Nordnet som bank) er estimeret og indregnet med 0,06-0,11 procent af det investerede beløb. Estimatet bygger på de omkostninger fondene har opgjort i deres regnskaber, samt forventede omsætningshastigheder i investors depot på 10 procent årligt. De omkostninger er trukket fra afkastet, som Miranovas kunder ser i afkastrapporterne.

Aktie- og obligationsandel Selskab Pension Frie midler
20 % akt. og 80 % obl. 0,34% 0,38% 0,40%
30 % akt. og 70 % obl. 0,32% 0,37% 0,41%
40 % akt. og 60 % obl. 0,29% 0,35% 0,41%
50 % akt. og 50 % obl. 0,27% 0,34% 0,42%
60 % akt. og 40 % obl. 0,24% 0,33% 0,42%
70 % akt. og 30 % obl. 0,21% 0,32% 0,43%
80 % akt. og 20 % obl. 0,19% 0,30% 0,43%
100 % akt. og 0 % obl. 0,14% 0,28% 0,44%

Kilde: Miranovas beregninger af tal fra Vanguard, iShares, State Street og Sparinvest Index. Sammenligningsindeks for aktiefondene er efter udenlandsk udbytteskat (netindeks – det er branchestandard).

Forudsætninger for beregning af afkast og omkostninger

 • Afkast er beregnet efter fondsomkostninger, honorar til Miranova og omkostninger til bank, herunder kurtage, vekslings- og depotgebyr, forskel mellem købs- og salgspriser ved handel samt omkostninger forbundet med værdipapirudlån i fondene. De gennemsnitlige årlige omkostninger til honorar, kurtage, kursspænd, og valuta udgør i omegnen af 0,5 procent. Eftersom honorar og ligeledes fondsomkostninger samt omkostninger til bank er individuelle, skal der enten lægges lidt til eller trækkes lidt fra ovenstående afkast afhængigt af, hvor meget formue Miranova plejer.
 • Kurtage, forskel mellem købs- og salgspris ved handel, samt at 0-2 procent af porteføljen ofte står kontant er ikke medregnet i afkastene frem til 2014. Det vurderes, at det giver et mistet afkast på omkring 0,1 procent årligt. Det modsvares af, at de nominelle omkostninger i ETF’erne historisk er højere end de faktiske omkostninger i forhold til sammenligningsindeksene.
 • Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkastene er beregnet i danske kroner og konverteret fra USD og EUR – afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurser.
 • Alle ETF’er tracker brede og anerkendte indeks.
 • Afkast for hver ETF er lig det underliggende indeks minus ETF’ens nominelle omkostninger fra starten af perioden til ultimo 2014. Herefter er anvendt lukkekurser.
 • Afkastet er beregnet for porteføljer til selskaber. Vi benytter forskellige porteføljer for frie midler, pensioner og selskaber.
 • Årlig rebalancering ved årsskiftet.
 • Data er indhentet fra Blackrock og iShares og beregnet af Miranova.
 • Der er ikke taget højde for skat.
 • De historiske afkast er relevante for vores nuværende porteføljer, selvom de ikke har været implementeret før 2012 for vores kunder. Da vores strategier er indeksbaserede, er dette repræsentativt.

Forudsætninger for beregninger af omkostninger og omkostningstesten

 • Omkostninger til ETF’er/fonde i Miranovas tilfælde er beregnet ved udgangspunkt i en portefølje med 73 procent investeret via selskab, 17 procent via pension og 10 procent via frie midler, som er repræsentativt for Miranovas kunder. I fanen Fondsomkostninger i Miranovas porteføljer ses samlede omkostninger opdelt efter porteføljesammensætning og de tre forskellige skattemiljøer. Kurtage, valutaomkostninger og kursspænd henholdsvis inde i fondene (mere omfattende end ÅOP) og i investors depot er estimeret og indregnet med 0,06-0,11 procent af det investerede beløb.
 • Miranova har brugt ÅOP på aktive investeringsforeninger, der findes på Finans Danmarks hjemmeside. Vi har udvalgt de frit tilgængelige fonde med provision. Indeksfonde er sorteret fra. Består porteføljen af investeringsforeninger også af indeksfonde, er omkostningerne lavere end beregnet.
 • Vi har tillagt ÅOP yderligere omkostninger til kursspænd, vekslingsgebyr, kurspåvirkning ved stor handelsvolumen og reduceret ejertid. I gennemsnit lægges 0,45 procentpoint (indirekte omkostninger) til ÅOP. Dette tillæg fremkommer blandt andet ud fra, hvor stor omsætningshastighed den enkelte afdeling har, samt i hvilke aktiver de enkelte afdelinger investerer i. Pr. april 2018 har investeringsforeningerne offentliggjort indirekte omkostninger (estimater), som Miranova har valgt IKKE at bruge. Overordnet set virker de indirekte omkostninger for lave, og der er ikke konsistens i tallene i forhold til omsætningshastighed. Da der er tale om estimater, har foreningerne højst sandsynligt brugt forskellige forudsætninger. Ved at Miranova bruger samme forudsætninger for alle foreninger og ETF’er på tværs af aktivklasser, opnås mere konsistente estimater. Miranova har en målsætning om løbende at beregne de indirekte omkostninger, i takt med vi indhenter og grundigt bearbejder og validerer data fra Fundcollect.
 • Merafkast er beregnet med forventede afkast på obligationer på 2,0 procent og tillagt 0,5 procentpoint for en andel på 10 procent aktier. Det forventede afkast for en portefølje med 10 procent aktier og 90 procent obligationer er således 2,5 procent. Merafkastet er fratrukket forventede omkostninger til Miranovas honorar og de fonde, Miranova benytter.
 • Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast.
 • Læs her vores analyse, hvor vi vurderer indirekte omkostninger i danske investeringsforeninger – klik her for at læse analysen.