Porteføljens sammensætning fordelt på 12 investeringsfonde

I søjlediagrammet ses de årlige afkast før honorar til Miranova siden 1999 for Miranovas portefølje til selskaber (afkast er ikke ens på porteføljer til pension og frie midler – se forudsætninger klik her). Den røde linje er prognosen for værst tænkelige fald i porteføljens værdi. Prognosen holder godt med undtagelse af det ekstreme år 2008. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkast er baseret på Miranovas beregninger af tal fra Blackrock og Vanguard.

Årlige afkast fra 1999 til 2015 efter fondsomkostninger

* 95 procent konfidensinterval, se forudsætninger klik her

** Afkast 2015 dækker fra årets start til d. 28/2.

Tabellen viser, at man ved at rebalancere mellem aktier og obligationer opnår ganske pæne merafkast. Denne effekt er dokumenteret siden 1950, om end den er relativt høj i viste periode. Med enkelte aktier og obligationer er det meget komplekst at rebalancere, og det er en af argumenterne for Miranovas strategi med ETF’ere, der samtidig giver bedre risikospredning end med enkelte aktier og obligationer.

Rebalancering går heller ikke godt med danske investeringsforeninger, da omkostningerne for at handle ganske enkelt er for høje – det æder af gevinsten.

Årlige afkast fra 1999 til 2015 efter fondsomkostninger

Så meget er 100 kroner blevet til fra 1999 til 2015 efter fondsomkostninger

Note – de historiske afkast er relevante for vores nuværende porteføljer, selv om de ikke har været implementeret igennem hele perioden fra 1999 for vores kunder. Da vores strategier er indeksbaserede, er dette repræsentativt.