AKTIER / obligationer

Vælg den rette porteføljesammensætning

Her kan du se de seneste års afkast efter omkostninger og honorar. Afkastet afhænger af andelen af aktier i din portefølje – altså hvilken risiko du er villig til at løbe. Klik på en af sammensætningerne for at se afkastet.

Afkast ved en porteføjlesammensætning på 30% aktier – 70% obligationer

* Afkast for 2021 dækker fra årets start til d. 31/12.

Porteføljens sammensætning fordelt på 11 investeringsfonde

Risikobeskrivelse

Klik her for at se en beskrivelse af risikoforholdene for en portefølje med 30% aktier og 70% obligationer. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkastene er beregnet i danske kroner og konverteret fra USD og EUR – afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurser.

Du kan desuden læse mere om forudsætningerne for beregning af afkast ved at klikke her.

Afkast ved en porteføjlesammensætning på 50% aktier – 50% obligationer

* Afkast for 2021 dækker fra årets start til d. 31/12.

Porteføljens sammensætning fordelt på 11 investeringsfonde

Risikobeskrivelse

Klik her for at se en beskrivelse af risikoforholdene for en portefølje med 50% aktier og 50% obligationer. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkastene er beregnet i danske kroner og konverteret fra USD og EUR – afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurser.

Du kan desuden læse mere om forudsætningerne for beregning af afkast ved at klikke her.

Afkast ved en porteføjlesammensætning på 80% aktier – 20% obligationer

* Afkast for 2021 dækker fra årets start til d. 31/12.

Porteføljens sammensætning fordelt på 11 investeringsfonde

Risikobeskrivelse

Klik her for at se en beskrivelse af risikoforholdene for en portefølje med 80% aktier og 20% obligationer. Tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Afkastene er beregnet i danske kroner og konverteret fra USD og EUR – afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurser.

Du kan desuden læse mere om forudsætningerne for beregning af afkast ved at klikke her.

Vil du have mere ud af din formue?

Kontakt os og få kvalificeret rådgivning om det, der er bedst for dig i din specifikke situation.