Abstract

Investeringsforeninger fusionerer jævnligt afdelinger med dårligt afkast ind i andre afdelinger. Det gør, at de dårlige afkast oftest ikke er med, når der laves analyser af, hvordan investeringsforeningerne klarer sig i forhold til deres sammenligningsindeks. Et alternativ til at fusionere fonde er, at skifte til en billigere indeksstrategi i erkendelse af, at man ikke har evnerne til at ”slå markedet”. Det giver investor højere forventet afkast. For branchen har det ulempen, at indtjeningen falder. Jyske Invest fusionerer flere afdelinger i 2016, hvor indtjeningen dog øges.

Jyske Invest lukker 6 fonde

Et eksempel på en forening, der pt. er i gang med en større lukning er Jyske Invest. I 2016 har Jyske Invest planlagt at fusionere seks afdelinger ind i andre større fonde. Heraf fem aktiefonde og en obligationsfond. Det drejer sig om følgende fonde:


Jyske Invest skriver: ”Den lave efterspørgsel på beviserne betyder, at omkostningerne til administration af afdelingerne er blevet for høje. Vi vurderer derfor, at det er i medlemmernes interesse at gennemføre ændringerne

[1].” Derfor kan det undre, at fire af de lukkede afdelinger fusioneres ind i afdeling med højere omkostninger, der ligeledes har underpræsteret i forhold til sit sammenligningsindeks de sidste 25 år (0,45 procent årligt).

Til sammenligning har Vanguards ETF med en indeksstrategi på nye aktiemarkeder en omkostning på 0,15 procent og har underpræsteret sit indeks med blot 0,16 procent siden opstart i 2000. Altså en tre gange så god handel for investor!

I stedet for at fusionere ind en ny afdeling med højere omkostninger og dårlige præstationer, kunne Jyske Invest overveje at skifte til en indeksstrategi. Det giver Jyske Invest en lavere indtjening, men er i investorernes interesse. Det samme er gældende i tilfældet med Japanske Aktier og Indeksobligationer, der fusioneres ind afdelinger, der har høje omkostninger og ligeledes har underpræsteret i forhold til deres sammenligningsindeks i årtier.

11,7 procent i tabt indtjening ved investering i Jyske Invest Russiske Aktier

Over 5 år har Jyske Invest Russiske Aktier haft et tab på 30,6 procent, hvor sammenligningsindekset ”kun” har tabt 18,8 procent. Altså en forskel på 11,7 procent-point over 5 år. Tabellen viser, at de resterende fonde ligeledes ikke har formået at slå deres sammenligningsindeks.

En portefølje vægtet lige i mellem de 6 investeringsforeninger har givet et tab ift. deres sammenligningsindeks på 1,1 procent-point pr. år eller 50.000 kroner for en million investeret gennem de sidste fem år. Havde foreningerne i stedet investeret med en indeksstrategi og lave omkostninger, ville investorer i dag have flere penge i hånden.


[1] https://jyskeinvest.dk/afdelingerogkurser/fusioner2016