Analyse af Miranovas investeringstest

Lån og frivillig indbetaling til pension samtidigt med der investeres
Banker lever både af at låne penge ud og investere danskernes penge. Så hvis en bank både kan låne penge ud til en kunde og samtidigt investere ”de samme penge”, er der mulighed for ekstra indtjening. Er det også en god forretning for kunden?

54% af testpersonerne angiver, at de har lån og investeringer samtidigt (ikke nødvendigvis repræsentativt for danskerne, men en god indikation). Naturligvis kan det give overskud at låne penge og investere dem, men ofte vil en cocktail af renten på lånene, omkostninger for både at låne og investere samt et middelmådigt afkast samlet set gøre, at mange er bedre tjent med at sælge investeringer og indfri lån for pengene. Ikke mindst giver det en mere overskuelig økonomi og færre stressende beslutninger.

Mange låner og investerer med underskud
Hvis man ikke ønsker at løbe de store risici med sine penge, tager man oftest et fastforrentet lån, der har en højere rente, men også større sikkerhed. Samtidigt vil investeringerne også være sikkert skruet sammen, så man har en høj obligationsandel – måske en del korte obligationer med større sikkerhed – og en mindre del placeret i de mere risikofyldte aktier. Det ønske om sikkerhed på både lån og investeringer er den perfekte opskrift på underskud på investeringerne for lånte penge.

Diagrammet viser, at over en fjerdedel af dem, der investerer og har lån samtidigt, investerer forsigtigt (højst 40% aktier eller alt kontant). Læg her til at 15% af de adspurgte ikke ved, om de investerer med højt eller lavt forventet afkast. Selv med en portefølje med halvdelen i aktier og halvdelen i obligationer kan det være svært at få overskud, hvis man lader en almindelig dansk bank investere sine penge eller bruger dyre danske investeringsforeninger.

Sådan opstår underskuddet
I tabellen ses et eksempel på en portefølje med 40% aktier og 60% obligationer. Efter de sædvanlige omkostninger er betalt på både investeringer og lån, vil det formentligt give underskud for de fleste danskere. Det vil derfor bedre kunne betale sig at droppe investeringerne og bruge pengene til at indfri lånene i stedet. Et forsigtigt gæt er, at det drejer sig om en tredjedel af de danskere, som har investeringer og lån, der er bedre tjent uden og med en mere simpel økonomi til følge.

Det vil ikke gøre den store forskel at lave ovenstående regnestykke efter skat – det bliver det med andre ord ikke bedre af for investor, da skattefradrag på renter stort set er lig afkastskatten (kompliceret og afhænger af individuelle forhold).

Set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt giver det også mening for danskerne at indfri lån med investeringerne; danskerne er blandt de mest forgældede i forhold til andre udviklede lande: http://www.realkreditraadet.dk/Nyt_-_presse/Nyheder/Nyhedsvisning.aspx?Action=1NewsId=1155PID=7952

Pension
Derudover ser vi, at 52% har lån og indbetaler frivilligt til pension. I ovenstående regnestykke vil en portefølje med 30% aktier og 70% obligationer stort set ikke give overskud, selv hvis vi tager i betragtning, at skatten på afkastet er lavere end skatten, der kan trækkes fra på renterne på lånet. Danskernes pensionsinvesteringer er faktisk en spids mere forsigtigt sat sammen end for frie midler (altså nogenlunde samme billede som i søjlediagrammet på foregående side). Det betyder, at cirka en tredjedel af dem, der har lån og indbetaler frivilligt på en pension, vil få mere ud af sine penge ved betale af på deres lån i stedet.

Omkring pensionsindbetalingerne har argumentet været brugt, at man så kan spare topskat. Men der er ikke god dokumentation for, at man ender med flere penge i hånden, hvis man tager offentlige ydelser med i regnestykkerne.

Om Miranova Analyse

Miranova Fondsmæglerselskab A/S er en uvildig forvalter. Vi analyserer løbende et væld af investeringsfonde, hvor langt størstedelen ikke lever op til vores krav og derfor ikke bliver benyttet i vores porteføljer.
Med Miranova Analyse ønsker vi at være kritiske og stille vores viden til rådighed for alle investorer. Miranova vurderer investeringer ud fra flere kriterier, blandt andet:

  • Forventet afkast
  • Omkostninger
  • Gennemskuelighed
  • Risikospredning og bred eksponering
  • Ingen lån/gearing
  • Konkursrisiko (ingen finansielle kontrakter – kun aktier og obligationer)
  • Afkast i forhold til sammenligningsindeks
  • Skat
  • Lovgivning
  • Investeringsstrategi

Ansvarsfraskrivelse

Denne publikation skal ikke opfattes som en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.


1 Kilde: Besvarelser fra online investeringstest fra Miranova.dk