Hvad er et aktieindeks?

Et aktieindeks måler typisk afkastudviklingen for et antal udvalgte aktier. Der findes tusinder af forskellige indeks, og det mest toneangivende i Danmark er OMX C25 indekset. Det består af 25 store selskaber, hvis aktier handles mest på fondsbørsen i København (Nasdaq OMX Nordic). Der findes tilsvarende indeks over de største aktier i andre lande. En [...]

By |2019-10-01T15:11:39+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad betyder investerings benchmark?

Benchmark er et begreb der bruges, når man sammenligner eller analyserer afkast på investeringer. Benchmark kan på dansk oversættes til ”sammenligningsindeks”. Benchmark bruges eksempelvis af investeringsforeninger eller ETF’er. Afkastet fra investeringsforeningen eller ETF’en måles op mod et indeks (benchmark), og indekset bør være relevant og sammenligneligt i forhold til investeringsforeningens eller ETF’ens investeringer/værdipapirer. Det altoverskyggende [...]

By |2019-10-01T15:10:51+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er pensionsrådgivning?

Pensionsrådgivning betyder rådgivning om pension med et mål om at skabe et bedre overblik, spare et tilpas beløb op til livet efter arbejde, optimere pensionsind- eller udbetalinger i forhold til både skat og forbrug eller vælge de typer af pensionsordninger, der passer bedst til ens ønsker og behov. Pensionsrådgivning har i de flestes øjne både [...]

By |2019-10-01T15:09:55+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst er en form for indkomst, der kommer fra afkast fra eksempelvis obligationer, investeringsforeninger og ETF’er med obligationer og renter. Negativ kapitalindkomst betyder, at man har større renteudgifter end renteindtægter. Man betaler en specifik skat af kapitalindkomst, der afhænger af størrelsen på indtægterne. Omvendt kan man trække negativ kapitalindkomst fra (skattefradrag) i personlig indkomst afhængigt [...]

By |2019-10-01T15:08:04+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er afkast?

Afkastet på investeringer i for eksempel aktier, obligationer og fast ejendom defineres som summen af de pengestrømme man modtager som investor lagt sammen med ændringen i værdien af aktivet. En akties afkast består af udbytter fra aktien plus kursændringen. En obligations afkastet består af udbytter plus kursændringen. Afkastet på fast ejendom består af driftsoverskuddet (lejeindtægter [...]

By |2019-10-01T15:06:18+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er virksomhedsskatteordning?

Virksomhedsskatteordningen omtales ofte som virksomhedsordningen eller VSO. Virksomhedsskatteordningen bruges af personer, der ønsker at drive virksomhed i personligt regi, dvs. at ikke gennem et aktieselskab eller et anpartsselskab. Det kaldes også en enkeltmandsvirksomhed. Ordningen giver muligheden for at kunne nøjes med at betale 22 procent i af den del af virksomhedens overskud, der bliver opsparet [...]

By |2019-10-01T15:05:30+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er provision?

Provision dækker i den finansielle sektor over en sats, som en sælger af et produkt modtager fra udbyderen af produktet, når sælgeren har indgået en aftale med en køber. Det findes eksempelvis på investeringsforeninger, der løbende betaler provision til de banker, der sælger investeringsforeninger til danske investorer. Sælger en bank fx Danske Invest, Nordea Invest [...]

By |2019-10-01T14:49:53+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er obligationer?

Obligationer er typisk udstedt af staten, men der findes også såkaldte realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Helt kort er en obligation et værdipapir, hvor der er to parter, der indgår en aftale: Ejeren, der er långiver (fx et pensionsselskab eller en privatperson) og udstederen, der er låntageren (staten eller en virksomhed). Når man køber obligationer (långiver), betaler [...]

By |2019-10-01T14:48:53+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er uvildig investeringsrådgivning?

Uvildig eller uafhængig investeringsrådgivning kan betragtes ud fra flere forhold. Giver en rådgiver et råd om at lægge investeringer om, og tjener rådgiveren på kurtage, vil de fleste anse rådet for at være påvirket af indtjeningsinteresser og dermed ikke ”uvildigt”. Det kan også være et råd om at investere i specifikke investeringsforeninger eller produkter, som [...]

By |2019-10-01T14:47:33+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er en passiv investeringsforening?

Passiv investering betyder, at man følger markedernes udvikling og ikke vælger specifikke aktier, obligationer eller markeder til eller fra ud fra en forventning om, at de giver højere eller lavere afkast. Investeringsforeningens afkast afspejler eksempelvis et indeks med store amerikanske eller europæiske aktier. Formålet med passiv investering er at give et markedsafkast – et gennemsnit [...]

By |2019-10-01T14:46:50+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er den bedste investering

Hvis vi definerer den bedste investering som den investering, der giver det højeste afkast i forhold til den risiko, der er forbundet med investeringen, kan man studere historiske data på fx aktier, obligationer, fast ejendom og andre aktivklasser og forsøge at afgøre, hvad der har været bedst. Desværre fortæller historiske observationer ikke nødvendigvis noget om, [...]

By |2019-10-01T14:44:48+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad koster det at investere i en investeringsforening?

Omkostningerne ligger typisk mellem 0,3-3,0 procent årligt at det investerede beløb. Det vil sige, at investerer man en million kroner, vil man hvert år betale mellem 3.000 og 30.000 kroner. Omkostningerne er normalt højere ved aktiefonde end obligationsfonde, mens aktive fonde (større udskiftning af værdipapirer) har højere omkostninger end indeksfonde (afkast afspejler et indeks eller [...]

By |2019-10-01T14:43:50+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er en gruppe af forskellige investorer, der går sammen om at investere i værdipapirer. De investerer typisk i aktier, obligationer eller fast ejendom. Det kan dog også være en blanding. Hvem der står bag investeringsforeningerne, er forskelligt, men de fleste banker har investeringsforeninger, mens der også findes såkaldt uafhængige udbydere forstået på den [...]

By |2019-10-01T14:42:34+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er formuepleje?

Formuepleje opfattes i de fleste sammenhænge som en ydelse, der går ud på at en forvalter – også kaldet en formueplejer - investerer en formuende persons penge. Formuepleje vil sige, at formuen optimeres og vedligeholdes gennem fornuftige investeringer, så afkastet bliver størst muligt for en given risiko. Hos mange investeringsselskaber og banker der tilbyder formuepleje, [...]

By |2019-10-01T14:41:44+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Beskatning af ETF’er

ETF’er med aktier beskattes på en anden måde end almindelige enkelte aktier og danske udbyttebetalende investeringsforeninger med aktier – i frie midler eller almindelig opsparing. Fra 2020 afhænger beskatningen af, om ETF’en lader sig registrere hos SKAT som en aktiefond. Hvis den er registreres, beskattes afkastet som aktieindkomst og efter lagermetoden. Hvis den ikke registreres [...]

By |2019-10-01T14:41:02+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvordan beskattes afkast i investeringsforeninger?

Afkastet i danske investeringsforeninger beskattes som enten kapitalindkomst eller aktieindkomst, når der er tale om frie midler eller almindelig opsparing. Investeringsforeninger med klar overvægt af obligationer beskattes som kapitalindkomst. Akkumulerende investeringsforeninger med aktier beskattes ligeledes som kapitalindkomst, mens udbyttebyttebetalende aktiefonde beskattes som aktieindkomst.

By |2019-10-01T14:39:06+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvordan beskattes man af aktier

Afkast på aktier beskattes i frie midler som såkaldt ”aktieindkomst”. Satserne for hvordan man beskattes er ændret i flere omgange. 2019 tallene lyder, at man beskattes med 27 procent af de første 54.000 kroner i aktieindkomst, og indkomst over 54.000 beskattes med 42 procent. Sælger man aktier, der er købt over flere omgange, udregnes gevinsten [...]

By |2019-10-01T14:37:09+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er iShares?

iShares er navnet på ETF’er, der er udbudt af verdens største kapitalforvalter Blackrock. iShares er en af verdens førende udbydere af børsnoterede fonde, de såkaldte ETF’er. Der tilbydes over 900 forskellige ETF’er gennem iShares. Ved at købe ETF’erne kan man opnå eksponering mod flere forskellige aktiver som aktier, obligationer, råvarer og fast ejendom.

By |2019-10-01T14:34:54+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad koster det at investere i en ETF?

En af fordelene ved at investere i en ETFer er de lave omkostninger, der er forbundet med det. Der er de samme typer af omkostninger i form af forvalterhonorar, kurtage, gebyrer, kursspænd og lignende men de er blot lavere end traditionelle investeringsforeninger. De samlede årlige omkostninger ligger typisk mellem 0,05 procent og 0,5 procent af [...]

By |2019-10-01T14:33:53+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer

Hvad er Vanguard?

Vanguard er en udbyder af investeringsfonde og ETF’er. En af Vanguards store og kendte fonde hedder Total Stock Market, og det er en af verdens største investeringsfonde. Den dækker det store amerikanske børsnoterede aktiemarked og har over 700 milliarder kroner under forvaltning. Når man investerer i Vanguard Total Stock Market får man en enormt effektiv [...]

By |2019-10-01T14:27:36+02:001. oktober - 2019|0 Kommentarer