I forbindelse med Finanstilsynets gennemgang af afkastrapporter fra fondsmæglerselskaber, finder du her på siden redegørelsen for Miranovas afkastrapportering.

Finanstilsynets fortolkning af reglerne omkring rapportering er, at kurtagen ved værdipapirhandel skal vises særskilt. Reglerne lægger op til, at det skal vurderes, om kurtagen er relevant at have med i rapporterne. Da Miranovas kunder kan se kurtagen hos depotbanken i både handelsnotaer og årsoversigten, vurderede Miranova, at det ikke var relevant også at vise kurtagen i afkastrappoteringen, sammenholdt med at kurtagen for Miranovas kunder udgør meget lille del af de samlede omkostninger, og at Miranovas indtjening er uafhængig af kurtage (tilfalder udelukkende depotbanken).

 

Miranova har naturligvis tilrettet rapporteringen, selvom reglerne af afløst af nye regler, hvor Miranova kunder nu også kan se kurtagen i de såkaldte “ex-post” omkostningsrapporter, som viser den samlede kurtage på årsbasis. Hermed kan Miranova kunder nu se kurtagen fire forskellige steder. Du kan se redegørelsen fra Finanstilsynet – klik her.