Hvordan investerer vi?

Modsat størstedelen af de danske banker placerer vi vores kunders opsparing i de ekstremt billige og konkurrencedygtige fonde kaldet ETF’er og tager hensyn til skat.

Nogle af de største amerikanske fonde, vi bruger, har omkostninger helt ned til 0,05 procent, og de er mere effektive end danske fonde i forhold til skat!

En ETF (exchange traded fund) er en nem, billig og sikker måde at investere sin formue på. Den fungerer i princippet som en dansk investeringsforening, dvs. at den enkelte investor bliver en del af en kæmpe pulje af investorer, der investerer i aktier og obligationer. Det store antal investorer gør, at man som enkeltperson får adgang til tusindevis af værdipapirer og dermed har en meget lavere risiko, end hvis man køber enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond. Det betyder, at den bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Dine penge bliver investeret i omkring 10 forskellige ETF’er, der indeholder flere 1.000’er af aktier og obligationer. De lave omkostninger og den store spredning på aktier og obligationer fra hele verden er med til at sikre, at dit afkast bliver størst muligt. Nedenfor ses et eksempel på en af de porteføljer du kan vælge, hvor hvert enkelt marked (lagkagestykke) repræsenteres af en ETF.

 

Eksempel på en portefølje med 50/50 aktier og obligationer

 

Vores forretning er udelukkende baseret på at give dig den mest kompetente formuepleje.

Vi har tilladelse fra Finanstilsynet til at lave porteføljepleje, og vores rådgivning er 100% uvildig, da vi ikke modtager nogen form for provision, ikke tjener på at handle værdipapirer eller har nogen interesse i at henvise til specifikke banker eller økonomiske produkter.

Læs mere på ofte stillede spørgsmål eller klik på nedenstående for at læse mere om skatteforhold i forbindelse med formuepleje.

I denne guide anviser vi, hvordan man bruger Miranovas afkastrapport til at kontrollere og indberette til SKAT, så din Årsopgørelse kan blive dannet og din skat korrekt beregnet. Der er beskrevet skat for både ETF’er med obligationer samt danske investeringsforeninger med aktier.

Klik på linket for at komme til guiden: Guide til at indberette ETF’er til SKAT til Miranova kunder.

Hvis du ønsker at bruge investeringsfonde (ETF’er) med lave omkostninger, er der en række vigtige faldgruber, du bør undgå, for at din skat af afkastet bliver lavest mulig. Som kunde i Miranova kan man trygt overlade det til os – vi sørger for, at du som kunde får de fonde, der passer til dine behov. Som vi har skrevet andre steder her på siden, er vi i Miranova tilhængere af lave investeringsomkostninger, da det har stor betydning for, hvor meget du får ud af din opsparing og dine investeringer. Men afkast er noget man får efter omkostninger OG skat.

Lave investeringsomkostninger finder du i høj grad i investeringsfonde fra udlandet, som kan handles i netbanken. De kaldes ETF’er (børshandlede fonde) og fungerer i høj grad som en dansk investeringsforening. Nedenfor kan du læse, hvordan du bruger ETF’er eller danske indeksfonde i holdingselskabet, virksomhedsordningen, på pensionen og i almindelig opsparing for at dit afkast bliver højst muligt

ETF’er i holdingselskabet

Du kan frit investere i ETF’er, og de beskattes som udgangspunkt som investeringsselskaber, uanset om de indeholder aktier eller obligationer. Det betyder, at du betaler skat af gevinsten hvert år og kan trække tab fra i firmaets resultat.

Men der er flere meget vigtige punkter at være opmærksom på ifølge skatteekspert Søren Bech fra revisionsvirksomheden PWC. ”Hvis du i dag har et urealiseret tab på dine børsnoterede aktier i selskabet ved indgangen til indkomståret 2010, altså en nettokurstabssaldo, kan du ikke modregne det tab i de fremtidige gevinster på aktie ETF’erne”.

Har du i dag denne type tab på børsnoterede aktier – fx Pandora eller Mærsk, bør du altså enten fortsætte med at have børsnoterede aktier eller bruge en dansk investeringsforening med aktier, indtil tabssaldoen er væk. Herefter kan du køre løs med både børsnoterede aktier og aktie ETF’er uden at gå glip af skattefordele. Taler vi ETF’er med obligationer er der ikke specielle forhold, du bør være opmærksom på. Tab og gevinst indgår i den skattepligtige indkomst.

Søren Bech peger også på en anden finte, du kan udnytte, hvis du er træt af aktier og vil over i obligationer: ”Du kan faktisk modregne aktietabet på nettokurstabssaldoen i kursgevinster på udloddende danske investeringsbeviser med obligationer.”

ETF’er i Virksomhedsordningen (VSO)

Du kan frit investere i ETF’er i virksomhedsordningen. Det betyder ikke noget, om der er aktier eller obligationer i ETF’erne, eller om de betaler udbytte eller geninvesterer. Dog skal ETF’erne være klassificeret som investeringsselskaber, så det er vigtigt, at du først sikrer dig det.

Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet, hvilket betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab indgår i indkomsten med en skatteværdi på op til 56 procent. Afhængig af hvor stor virksomhedsindkomsten er, kan tab og gevinster blive beskattet ens.

ETF’er i almindelig opsparing (også kaldet frie midler – opdateres når ny skatteaftale er på plads for 2019)

ETF’er med obligationer bliver her beskattet ligesom renteindtægter, og du betaler skat hvert år – også selvom du ikke har solgt og realiseret gevinsten. Dermed kan du også trække tab fra hvert år. Men her er faktisk et lettere pudsigt forhold. Alt efter dine indtægtsforhold kan du ende med blive beskattet op til 42 procent af dine gevinster og kun trække 29-33 procent af dine tab fra (helt ned til 25 procent i 2019). Der kan altså være forskel på skatten, når du har gevinst eller tab. Det er særligt relevant for personer med en kapitalindkomst på omkring nul kroner, da en positiv kapitalindkomst det ene år beskattes hårdere, end den skat du sparer det næste år, hvis kapitalindkomsten bliver negativ.

Her er det desværre ikke helt let at give dig et generelt råd. Hvad er vigtigst – at prøve at få det bedste afkast med ETF’er og lave omkostninger og risikere en højere skat? Eller at starte med at minimere skatten og risikere at få et lavere afkast med enkelte obligationer eller en dyrere investeringsforening? Naturligvis er dit afkast efter skat vigtigst, og her afgør dine personlige indtægter, hvilken skat du betaler. I Miranova bruger vi ETF’ere – vi mener, at det er den bedste løsning, når vi vurderet alle faktorer.

ETF’er med aktier bliver som udgangspunkt beskattet som renteindtægter hvert år, og det er noget hårdere end at bruge en dansk investeringsforening med aktier, der udbetaler udbytte eller enkelte aktier. Her anbefaler vi som udgangspunkt den danske investeringsforening. Men i Miranova har vi kunder, der bruger danske indeksfonde til aktier i frie midler, mens andre kunder bruger ETF’er på grund af deres personlige skatteforhold.

ETF’er til pension

Her er der ingen specielle skattemæssige forhold at være opmærksom på i forhold til at investere i ETF’er i din pension. Du kan med andre ord frit bruge ETF’er i dit pensionsdepot. Der er dog en række restriktioner for, hvilke ETF’er man kan investere i med pensionsmidler. De skal være såkaldt “UCITS” godkendt.

Få et gratis og uforpligtende investeringsmøde med os, så kan du selv få indblik i hvor meget mere, du kan få ud af dine investeringer.

Investering i virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du driver en personlig virksomhed i virksomhedsordningen – også kaldet virksomhedsskatteordningen eller VSO, er der nogle restriktioner for, hvordan du kan investere dine penge i aktier og obligationer.

Hvad kan man investere i inden for virksomhedsskatteordningen?

Du kan investere i ETF’er med lave omkostninger (exchange traded funds – børshandlede fonde), som du kan læse mere om klik her. Kravet til ETF’erne er, at de er klassificeret som investeringsselskaber. Det har vi i Miranova indhentet bindende svar på fra SKAT; vi har forespurgt om de ETF’er vi investerer vores kunders penge i, kan bruges i virksomhedsordningen. ETF’erne kan både indeholde aktier og obligationer.

Det er også muligt og tilladt investere i akkumulerende danske investeringsforeninger, de har dog oftest bare for høje omkostninger, hvilket begrænser dit forventede afkast. Hvis man investerer i for eksempel enkelte aktier, så vil SKAT betragte det som om, du hæver midlerne fra virksomhedsordningen, og det vil udløse øjeblikkelig beskatning. 

Hvem kan investere gennem VSO?

I Miranova har vi flere forskellige kunder, der investerer deres penge gennem virksomhedsskatteordningen. Det er fx advokater, revisorer og konsulenter og i det hele taget selvstændigt erhvervsdrivende herunder håndværksmestre.

Hvorfor investere i virksomhedsskatteordning? 

En af fordelene ved at investere i virksomhedsordningen er, at den skat, du skal betale, kan udjævnes over tid, hvis indkomsten er svingende. Du kan altså lade pengene stå i virksomheden og hæve, når det passer bedst og er skattemæssigt optimalt. Når du investerer i virksomhedsordningen, bliver afkastet beskattet med 22 procent, som er lavere end den løbende skat, der betales i frie midler.

Skattereglerne omkring investering i virksomhedsskatteordning

Kort sagt er reglerne, at man må investere i ”investeringsselskaber” i virksomhedsordningen (fx også rentebærende obligationer), og de hører under aktielovsbeskatningens §19. Man kan altså som nævnt ovenfor både investere ETF’ere der har aktier og obligationer, så længe de er ”pakket ind i” ETF’er. Enkelte aktier såsom Mærsk eller Novo betragtes som hævning fra virksomhedsordningen og udløser skat.

Ulemper ved investering i virksomhedsskatteordning

Hvis du selv ønsker at investere gennem virksomhedsordningen, er der naturligvis en del regler at sætte sig ind i. Og man skal sikre sig, at man holder frie midler og virksomhedsmidlerne adskilt. Netop den slags er vi vant til at håndtere for vores kunder i Miranova.