FORMUEPLEJE

HVORDAN INVESTERER VI?

0
Vidste du at Miranova forvalter 6,0 milliarder kroner for vores danskekunder. Tag vores test, og se hvor megetdu kan SPARE på dine investeringer. TAG TESTEN

“Fra første telefonmøde, og frem til jeg fik overblik og min løsning præsenteret var alting perfekt. Jeg er helt tilfreds som kunde i Miranova”

- Jill Brogaard

Vi investerer i billige og konkurrencedygtige fonde

Modsat størstedelen af de danske banker placerer vi vores kunders opsparing i de ekstremt billige og konkurrencedygtige fonde kaldet ETF’er og tager hensyn til skat.

Nogle af de største amerikanske fonde, vi bruger, har omkostninger helt ned til 0,05 procent, og de er mere effektive end danske fonde i forhold til skat!

En ETF (exchange traded fund) er en nem, billig og sikker måde at investere sin formue på. Den fungerer i princippet som en dansk investeringsforening, dvs. at den enkelte investor bliver en del af en kæmpe pulje af investorer, der investerer i aktier og obligationer. Det store antal investorer gør, at man som enkeltperson får adgang til tusindevis af værdipapirer og dermed har en meget lavere risiko, end hvis man køber enkelte aktier eller obligationer. En ETF er en passiv fond. Det betyder, at den bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks.

Dine penge bliver investeret i omkring 10 forskellige ETF’er, der indeholder flere 1.000’er af aktier og obligationer. De lave omkostninger og den store spredning på aktier og obligationer fra hele verden er med til at sikre, at dit afkast bliver størst muligt. Nedenfor ses et eksempel på en af de porteføljer du kan vælge, hvor hvert enkelt marked (lagkagestykke) repræsenteres af en ETF.

Vil du vide om det er noget for dig? Kontakt os på telefon 32 15 14 14 eller skriv til kontakt@miranova.dk

0
Vidste du at Miranova forvalter 6,0 milliarder kroner for vores danskekunder. Tag vores test, og se hvor megetdu kan SPARE på dine investeringer. TAG TESTEN

“Fra første telefonmøde, og frem til jeg fik overblik og min løsning præsenteret var alting perfekt. Jeg er helt tilfreds som kunde i Miranova”

- Jill Brogaard

Vores forretning er udelukkende baseret på at give dig den mest kompetente formuepleje.

Vi har tilladelse fra Finanstilsynet til at lave porteføljepleje, og vores rådgivning er 100% uvildig, da vi ikke modtager nogen form for provision, ikke tjener på at handle værdipapirer eller har nogen interesse i at henvise til specifikke banker eller økonomiske produkter.

Læs mere på ofte stillede spørgsmål eller klik på nedenstående for at læse mere om skatteforhold i forbindelse med formuepleje.

I denne guide anviser vi, hvordan man bruger Miranovas afkastrapport til at kontrollere og indberette til SKAT, så din Årsopgørelse kan blive dannet og din skat korrekt beregnet. Der er beskrevet skat for både ETF’er med obligationer samt danske investeringsforeninger med aktier.

Klik på linket for at komme til guiden: Guide til at indberette ETF’er til SKAT til Miranova kunder.

Hvis du ønsker at bruge investeringsfonde (ETF’er) med lave omkostninger, er der en række vigtige faldgruber, du bør undgå, for at din skat af afkastet bliver lavest mulig. Som kunde i Miranova kan man trygt overlade det til os – vi sørger for, at du som kunde får de fonde, der passer til dine behov. Som vi har skrevet andre steder her på siden, er vi i Miranova tilhængere af lave investeringsomkostninger, da det har stor betydning for, hvor meget du får ud af din opsparing og dine investeringer. Men afkast er noget man får efter omkostninger OG skat.

Lave investeringsomkostninger finder du i høj grad i investeringsfonde fra udlandet. De kaldes ETF’er (børshandlede fonde) og fungerer i høj grad som en dansk investeringsforening. Nedenfor kan du læse, hvordan vi bruger ETF’er eller danske indeksfonde i holdingselskabet, virksomhedsordningen, på pensionen og i almindelig opsparing, for at dit afkast bliver højst muligt.

ETF’er i holdingselskabet

Du kan frit investere i ETF’er, og de beskattes som udgangspunkt som investeringsselskaber, uanset om de indeholder aktier eller obligationer. Det betyder, at du betaler skat af gevinsten hvert år og kan trække tab fra i firmaets resultat.

Men der er flere meget vigtige punkter at være opmærksom på ifølge skatteekspert Søren Bech fra revisionsvirksomheden PWC. ”Hvis du i dag har et urealiseret tab på dine børsnoterede aktier i selskabet ved indgangen til indkomståret 2010, altså en nettokurstabssaldo, kan du ikke modregne det tab i de fremtidige gevinster på aktie ETF’erne”.

Har du i dag denne type tab på børsnoterede aktier – fx Pandora eller Mærsk, bør du altså enten fortsætte med at have børsnoterede aktier eller bruge en dansk investeringsforening med aktier, indtil tabssaldoen er væk. Herefter kan du køre løs med både børsnoterede aktier og ETF’er uden at gå glip af skattefordele. Taler vi ETF’er med obligationer er der ikke specielle forhold, du bør være opmærksom på. Tab og gevinst indgår i den skattepligtige indkomst.

ETF’er i Virksomhedsordningen (VSO)

Du kan frit investere i ETF’er i virksomhedsordningen. Det betyder ikke noget, om der er aktier eller obligationer i ETF’erne, eller om de betaler udbytte eller geninvesterer. Dog skal ETF’erne være klassificeret som investeringsselskaber, så det er vigtigt, at du først sikrer dig det.

Gevinst og tab beskattes efter lagerprincippet, hvilket betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab indgår i indkomsten med en skatteværdi på op til 56 procent. Afhængig af hvor stor virksomhedsindkomsten er, kan tab og gevinster blive beskattet ens.

ETF’er i almindelig opsparing (også kaldet frie midler)

ETF’er med obligationer bliver her beskattet ligesom renteindtægter (kapitalindkomst), og du betaler skat hvert år – også selvom du ikke har solgt og realiseret gevinsten. Dermed kan du også trække tab fra hvert år. Men her er faktisk et lettere pudsigt forhold. Alt efter dine indtægtsforhold kan du ende med blive beskattet op til 42 procent af dine gevinster og kun trække 25 procent af dine tab fra. Der kan altså være forskel på skatten, når du har gevinst eller tab.

ETF’er med aktier har tidligere udelukkende været beskattet som kapitalindkomst, men fra 2020 er der sket en væsentlig ændring af aktie ETF’er i visse tilfælde. Det har dog ikke gjort skattereglerne lettere og mere gennemskuelige – tværtimod.

I efteråret 2019 kunne de forskellige udstedere af ETF’ere registrere sig hos Skat og således vil du som investor blevet aktieindkomstbeskattet fra 2020 – selvfølgelig under forudsætning af, at ETF’en indeholder en overvægt af aktier. ETF’erne er fortsat lagerbeskattede.

Ikke alle ETF-udbydere valgte i 2019 at registrere sine fonde på hos Skattestyrelsen, og derfor behandles visse aktiebaserede ETF’er i dag som aktieavance, mens andre fortsat beskattes som kapitalindkomst – begge efter lagerprincippet. Listen med de aktieavancebeskattede foreninger kan findes hos Skattestyrelsen – bemærk, at listen er dynamisk.

Her er det desværre ikke helt let at give dig et generelt råd. Naturligvis er dit afkast efter skat vigtigst, og her afgør dine personlige indtægtsforhold, hvilken løsning der er bedst. I Miranova bruger vi både ETF’ere og danske indeksfonde. ETF’erne har lavere løbende omkostninger, og du kan som investor opnå en lavere udbytteskat (inde i fonden). De danske fonde har højere løbende omkostninger men bliver oftest mildere beskattet. Hvad der er bedst for dig som investor afhænger af dine individuelle økonomiske forhold – det hjælper vi med at finde ud af.

ETF’er til pension

Her er der ingen specielle skattemæssige forhold at være opmærksom på i forhold til at investere i ETF’er i din pension. Du kan med andre ord frit bruge ETF’er i dit pensionsdepot. Der er dog en række restriktioner for, hvilke ETF’er man kan investere i med pensionsmidler.

Få et gratis og uforpligtende investeringsmøde med os, så kan du selv få indblik i hvor meget mere, du kan få ud af dine investeringer.

“Det jeg er mest glad for ved mit skifte til Jer er, at min portefølje helt klart har fået mindre risiko end tidligere, og at min eksponering til fx obligationer er blevet mere intelligent end blot en bunke Mærsk virksomhedsobligationer…derudover er jeg blevet ret tonedøv over for alle de analyser, der beskriver hvad der sker her og nu, som man “bør” handle på…”

- Kristian

“Jeg blev ringet op af Nordea forleden, som spurgte om vi ikke skulle i gang igen. Og så svarede jeg: Tak for tilbuddet, men det har jeg simpelthen ikke råd til (!!)”

- Allan

“Jeg har været hos Miranova i et par år, og jeg er yderst tilfreds med den service, og det resultat Miranova bringer os. Jeg værdsætter den uafhængige rådgivning, og det passer mig rigtig godt at have fået fjernet fokus fra investeringerne.”

- Lars Banke

Investering i virksomhedsskatteordning (VSO)

Hvis du driver en personlig virksomhed i virksomhedsordningen – også kaldet virksomhedsskatteordningen eller VSO, er der nogle restriktioner for, hvordan du kan investere dine penge i aktier og obligationer.

Du kan investere i ETF’er med lave omkostninger (exchange traded funds – børshandlede fonde), som du kan læse mere om klik her. Kravet til ETF’erne er, at de er klassificeret som investeringsselskaber. Det har vi i Miranova indhentet bindende svar på fra SKAT; vi har forespurgt om de ETF’er vi investerer vores kunders penge i, kan bruges i virksomhedsordningen. ETF’erne kan både indeholde aktier og obligationer.

Det er også muligt og tilladt investere i akkumulerende danske investeringsforeninger, de har dog oftest bare for høje omkostninger, hvilket begrænser dit forventede afkast. Hvis man investerer i for eksempel enkelte aktier, så vil SKAT betragte det som om, du hæver midlerne fra virksomhedsordningen, og det vil udløse øjeblikkelig beskatning.

I Miranova har vi flere forskellige kunder, der investerer deres penge gennem virksomhedsskatteordningen. Det er fx advokater, revisorer og konsulenter og i det hele taget selvstændigt erhvervsdrivende herunder håndværksmestre.
En af fordelene ved at investere i virksomhedsordningen er, at den skat, du skal betale, kan udjævnes over tid, hvis indkomsten er svingende. Du kan altså lade pengene stå i virksomheden og hæve, når det passer bedst og er skattemæssigt optimalt. Når du investerer i virksomhedsordningen, bliver afkastet beskattet med 22 procent, som er lavere end den løbende skat, der betales i frie midler.
Kort sagt er reglerne, at man må investere i ”investeringsselskaber” i virksomhedsordningen (fx også rentebærende obligationer), og de hører under aktielovsbeskatningens §19. Man kan altså som nævnt ovenfor både investere ETF’ere der har aktier og obligationer, så længe de er ”pakket ind i” ETF’er. Enkelte aktier såsom Mærsk eller Novo betragtes som hævning fra virksomhedsordningen og udløser skat.

Hvis du selv ønsker at investere gennem virksomhedsordningen, er der naturligvis en del regler at sætte sig ind i. Og man skal sikre sig, at man holder frie midler og virksomhedsmidlerne adskilt. Netop den slags er vi vant til at håndtere for vores kunder i Miranova.

Miranova i pressen