Mange har i årets løb spurgt til aktier og de store geografiske forskelle. Nedenfor finder du en oversigt pr. 31/12-2020 for alle aktiemarkeder i verden, både udviklede og nye markeder.

På de udviklede eller mere traditionelle markeder var det gennemsnitlige afkast (uvægtet) 0%, mens det på nye markeder var -10%.

Vurderingen af en global porteføljes resultat i 2020 afhænger i høj grad af, hvor man bor i verden: Danske og svenske investorer synes deres ”egne” aktier er bedre end andres, mens nordmænd og englændere alle kan se, at en global portefølje er langt at foretrække frem for en lokal.

Figur 1: Afkast udviklede markeder i 2020. Målt i danske kroner. Kilde: MSCI

 

Figur 2: Afkast nye markeder i 2020. Målt i danske kroner. Kilde: MSCI