For et par uger siden mødtes jeg med Jan og Jørgen. Begge blev kunder i 2015, og vi drøftede hvad man kan forvente i afkast i løbet af tre år. For en portefølje med 50/50 fordeling mellem aktier og obligationer er 15% et konservativt pejlemærke, sagde jeg. Hvordan er det så gået siden start for Jørgen og Jan?

Jørgen har fået 31% på sine aktier og 8% på obligationer, hvilket er højere end hvad Jørgen kan forvente på 3 års sigt. Jan har opnået et aktieafkast på 16% og 4% på obligationer, hvilket er markant lavere end Jan kan forvente fremadrettet. Jørgen var tilfreds, Jan var mindre fornøjet.

Hvordan er så store forskelle mulige, når der er tale om de samme aktier og obligationer?

Svaret er, at jeg var upræcis da jeg angav måleperioden: Jans afkast er målt siden maj 2015, mens Jørgens var med fra begyndelsen af samme år.

”Hallo, det er jo stort set samme periode, det kan da ikke gøre den store forskel.” Sådan tænker mange investorer jeg møder. Men jo, fire måneder kan gøre en kæmpe forskel. I det konkrete tilfælde fik Jørgens portefølje kanonafkastet med i første kvartal af 2015, hvor aktier steg 16% og obligationer med 4%. Altså: Samme portefølje målt over tre år, stort set samme periode, meget forskellige resultater.

Historien om Jan og Jørgens afkast får ikke pulsen op hos investeringsfagfolk. Sådan fungerer markederne jo. Men for de fleste investorer skaber det stadig tvivl og utryghed. Kan mit porteføljeafkast svinge så meget på 3 år, spørger man sig selv.

Svaret finder du i denne figur:

Den røde linje viser det gennemsnitlige afkast på 20% målt over 3 år siden 2002. Det er et udmærket afkast med 50% aktier og 50% obligationer.

Men den blå linje svinger vildt. Og den fortæller dig, hvad afkastet har været de seneste 36 måneder undervejs (teknisk kaldet et rullende afkast). I begyndelsen af 2006 og 2012 kunne du således se tilbage på tre fede år med godt 60% stigning. Og så var der lige en finanskrise med smertefulde -20% fra 2006 til 2009.

Figuren fortæller, at selv med en balanceret portefølje og 3-års briller på, skal du forvente enorme udsving i totalafkastet. Den blå linje ligger for det meste langt fra den røde, der viser 3-årsgennemsnittet på 20% over hele perioden.

Bemærk de store forskelle i indeværende år. Fra årsskiftet til ultimo marts faldt det rullende 3-årsafkast fra 18% til 5%. Gør vi i stedet status ultimo august med flad udvikling over sommeren, er vi igen oppe på 18% i afkast. Samme portefølje, meget forskellige afkast i lidt forskellige perioder.

Min pointe er, at en porteføljes afkast i løbet af tre år fortæller en masse om markedsudviklingen (blå linje), men stort set intet om porteføljens kvalitet til at sikre dig et fair afkast på din lange investeringsrejse (rød linje) – hvilket er langt vigtigere for dig.

Trods det er det min erfaring, at hovedparten af alle investorer kigger på det seneste års afkast og alene på den baggrund vurderer om deres portefølje er god eller ej. Altså sætter lighedstegn mellem afkast i løbet af 1 år og porteføljens kvalitet.

Hvis du hører til den kategori, så er mit råd til dig: Kig på figuren ovenfor og afstem din forventninger med virkeligheden. Ellers kommer du til at lade markedets hoppen og dansen styre din følelser og beslutninger, og det er absolut ikke i din interesse. Mål meget gerne dine resultater løbende, men vær varsom med hvordan du fortolker dem.

Investering er i udgangspunktet enkelt. Lige indtil man opdager, at det skal gøres dag efter dag med fristelser og forstyrrelser i alle afskygninger.

 

Jesper