24/10/2021

Er afkasforventningerne rimelige?

Hvor er aktiemarkedet i dag?

Det er svært at bevare utilfredsheden som investor, når aktiemarkedet stiger med 20 procent, som det har gjort i år. Men usikkerheden er der altid. Mange hæfter sig ved, at ”det flyder med penge derude, og markedet fortsat vil stige lystigt”, mens andre mener, at ”aktierne er blevet for dyre, det kommer ikke til at fortsætte”. Hvem er du mest enig med?

Dyre vækstaktier i USA

Skeptikerne har ret i, at amerikanske vækstaktier er banket godt op i pris. Disse selskaber – tænk på Apple, Microsoft, Amazon, Google og Facebook – har fordoblet deres indtjening adskillige gange de seneste år. Men forventningerne til yderligere bundlinjevækst er løbet endnu hurtigere. Det betyder, at forholdet mellem kurs og indtjening (P/E) på disse aktier er steget markant de seneste år og i dag har passeret 40.

At det tal er usædvanlig højt, kan man aflæse i seneste 10-års afkastprognose fra Vanguard. Her vurderer den amerikanske kapitalforvalter, at US-vækstaktier ikke vil stige yderligere de kommende 10 år (!!).

Jeg er enig i, at pessimisterne har en rimelig god case på den del af aktiemarkedet, selv om der efterhånden er gået ulven-kommer i fortællingen. Store stigninger er som tidligere beskrevet ingen brugbar indikator på, hvad der kommer til at ske på den korte bane [1]. Skråsikre udtalelser om emnet fører oftest til en sort streg i panden og en stadig længere næse.

Der er ingen særlig grund til at være bekymret, fordi man ikke forstår aktiemarkedets luner, for det er der heller ingen andre, som gør. Aktiemarkedet belønner i højere grad tålmodighed end indsigt.

Helt på bar bund er vi dog ikke. For der er solidt historisk belæg for og god ræson i, at perioder med høje afkast afløses af perioder med lavere afkast og vice versa. Og det er egentlig hvad Vanguards prognose udtrykker: Skru ned for forventningerne til de dele af markedet, som har galopperet hurtigst de seneste år.

Ikke alle aktier er dyre

Men aktiemarkedet består af meget andet end populære IT-aktier. I den anden ende af spektret har vi value-aktier i nye markeder – tænk Alibaba Group og Samsung – hvor P/E ligger på beskedne 12-13 [2], hvilket er under den historiske normal. Her er de økonomiske nøgletal på ingen måde anstrengte, tværtimod.

Det er korrekt, at disse aktier på ingen måde har kunnet følge med tech-aktierne de seneste 10 år hvad angår afkast til deres aktionærer. Men kigger vi fremad, er udsigterne på den del af markedet afgjort interessante.

Den videre vej frem

Hvis du skal leve af din opsparing resten af livet, og du kun har sparet sammen til de næste 6 måneders forbrug, så kan jeg godt forstå, hvis du gambler og sætter alle dine penge på én hest, folder hænderne og håber på det bedste – for der skal ske noget helt ekstraordinært, hvis det skal hænge økonomisk sammen resten af livet. Hvis du på den anden side har lagt til side i mange år, så du kan leve et godt liv, vil det være tosset at sætte alle dine sparepenge på en snæver del af markedet.

En aktieportefølje bør være robust og give et tåleligt resultat, selv om det ikke går, som man håber og forventer. De fleste aktier ender med at være en permanent dårlig investering, mens aktiemarkedet som helhed går mod stadig nye højder båret frem af den positive indtjening i virksomhederne samlet set år efter år efter år. En meget snæver portefølje giver større udsving uden at øge det forventede afkast.

A propos risiko, så er det ofte overset, at investering i dyre selskaber er mere risikofyldte end i billige selskaber i den forstand, at downside er større hvis det ikke går som man tror og håber. Højt at flyve…

Hvad siger Rangvid og co?

I seneste update fra Rådet for Afkastforventninger med Jesper Rangvid i spidsen, der fastsætter samfundsforudsætninger ”som pensionsselskaber og pengeinstitutter anvender til beregning af pensionsprognoser og afkastforventninger”, finder vi følgende:

Disse afkastforventninger ligger fortsat under, hvad globale aktier historisk har leveret, hvilket bl.a. afspejler at aktiemarkedet samlet set er dyrere prissat end den historiske normal. Og det giver faktisk god mening, når inflationen fortsat er lav og renterne er presset i bund. Man er villig til at betale lidt mere for aktier, når obligationer er mindre attraktive. På den måde giver de finansielle markeder kvalitativ mening, selv om det ikke hjælper os til at aflure, hvad der venter lige rundt om hjørnet.

Der er altså ingen grund til at skippe aktierne som langsigtet investor ifølge Rangvid og co, tværtimod.

 

P.S. Rådet understreger altid, at alle afkastforventninger og prognoser er behæftet med væsentlig usikkerhed, www.afkastforventninger.dk [3]. Den type prognoser er baseret på, at man forestiller sig en masse mulige scenarier, gode og mindre gode, hvorefter man tager gennemsnittet af udfaldene. Omtalte forecast fra Vanguard er baseret på 10.000 kørsler af deres økonomiske model, hvor inputdata varieres fra gang til gang.