26/09/2021

Er danske aktiefonde de bedste i Europa?

For nylig offentliggjorde Finans Danmark, at ”danske aktiefonde leverer de højeste afkast i EU”. Det har flere læsere spurgt til: Da er der vel ingen grund til at benytte udenlandske fonde og ETF’er, vel? På med arbejdshandskerne!

Tallene er baseret på afkast for samtlige aktiefonde i et givet EU-land indsamlet af European Securities and Markets Authority (ESMA) i årene 2013-2019. Her ligger aktieafdelinger udbudt i Danmark i toppen med et årligt afkast på 10,1% efter omkostninger, kun overgået af fonde i Holland med et afkast på 10,3% p.a. Det er pænt over gennemsnittet på 8,2% i hele EU i samme periode. Jumbopladserne tilfaldt fonde fra Portugal, Spanien og Østrig med afkast på 7%.

Kan årlige afkastforskelle på mere end 3%-point forklares med forskelle i omkostninger? Nej. Udgiftsniveauet på 1,6% p.a. i fondene er omtrent det samme på tværs af landegrænserne.

De andre kan også læse og skrive

Så…danske og hollandske fonds-managere er simpelthen dygtigst til at finde de rigtige aktier, mens de ikke helt har forstået det længere sydpå? Det tror jeg ikke, og lad mig forklare hvorfor.

Aktiefonde bruges til at sprede risikoen ved at investere i en masse forskellige aktier fra hele verden. I Danmark er der forståelig nok også mange fonde, som fokuserer på danske aktier. Hjemlandets aktier fylder meget. Denne såkaldte ”home bias” finder man i alle lande. Portugiserne investerer ikke i danske aktier og vice versa.

Med home bias in mente har jeg gravet følgende frem: I perioden 2013-2019 var afkastet på det danske og hollandske aktiemarked højest i EU med godt 13% p.a. I bund lå Portugal (2%), Spanien og Østrig (5%). Hov! Vil det sige, at…

Ja! Resultaterne i ESMA-undersøgelsen er et udtryk for, hvordan fondsmarkedet er bygget op i hvert land: De investerer globalt i aktiemarkederne men med et stort lokalt anker. Det globale element fylder mest, hvilket er årsagen til, at afkastene i EU-landene i perioden ligger tæt i intervallet 7-10% p.a. Udsvingene inden for intervallet stemmer forbløffende godt overens med et bidrag fra de lokale aktier.

Vi har hermed forstået hvorfor aktiefondenes resultater var bedst i Danmark og Holland. Det skyldes i høj grad tilfældigheder, som vi ikke kan udnytte fremover. Desværre.

I rapporten fra ESMA fremgår der ligeledes fondsafkast for de seneste tre år, og her ligger danske aktiefonde midt i feltet. Det kommer der næppe en pressehistorie ud af fra Finans Danmark, der repræsenterer danske fondsudbydere.

Forstå hvordan investeringsmarkedet og du selv fungerer

Historiske afkast er fantastiske… og farlige. Fantastiske fordi man kan bruge dem til at fundere sin strategi på fakta i stedet for følelser og fornemmelser. Farlige fordi man let bliver forledt af høje afkast og sætter det dyreste af alle lighedstegn, jeg er bekendt med: Lighedstegnet mellem historiske og fremtidige afkast.

Historiske afkastdata fortæller entydigt, at man ikke kan forvente bedre afkast fremover ved at investere i det, der på det seneste har fået mundvandet til løbe. Oftest ender man med at købe for sent og for dyrt i drømmen om, at tiden går baglæns og de fede afkast gentager sig. Det sker sjældent.

Hvorfor laver vi egentlig den fejl? Jeg tror svaret er, at den måde at anskue verden på er glimrende i næsten alle andre sammenhænge i livet. Er du en erfaren hjertelæge? Så må du gerne operere mig i morgen. Gik du 18 huller på golfbanen i par? Så skyder du nok også en lav runde næste gang. Havde du gode afkast sidste år? Så… nej, her duer den altså ikke!

Vi mennesker gider dybest set ikke høre om ESMA-rapporter og analyse herfra. Bare fortæl mig hvad jeg skal gøre, Jesper!

OK, så får du den korte version: Vær skeptisk hver gang nogen forsøger at få dig til at investere i noget alene baseret på høje historiske afkast. Det er en salgsteknik, som udnytter hvordan vores hjerner er skruet sammen, selv om det er ubrugeligt i denne sammenhæng.

Nu har du fortjent at få oplyst det årlige afkast på aktiefondene samlet set i Miranovas porteføljer i perioden 2013-2019: 11%. Og det kan du godt tilskrive fondsomkostninger, som er en brøkdel af hvad fondene i ESMA-rapporten oplyser.

Der er al mulig grund til fortsat at benytte de bedste ETF’er.

 

/Jesper

 

P.S. Meddelelsen fra Finans Danmark kan du læse ved at klikke her. [1]

Klik her og se analysen fra ESMA [2].