28/09/2022

Har svimlende afkast gjort os renteblinde?

Vi er alle sammen blevet så vant til rentefald, at mange af os ikke husker andet. Sådan er hukommelsen så kort: Der var engang i 1980’erne, hvor tocifrede rentesatser var normale. Siden har både investorer og boligkøbere måbende kunne følge med i, hvordan renterne blev lavere og lavere og til sidst blev negative, så man faktisk ville få penge for at låne til et hus, hvis ikke det var fordi, man også skal betale bidrag på et realkreditlån.

En del investorer har over årene kastet sig over investeringsfonde, som for lånte midler investerer i aktier og obligationer – også kaldet gearing. Gearing kan jo mangedoble afkastet, og det er naturligvis interessant. Men det taler også til det grådige i os og kan gøre os blinde overfor risikoen. Hvis renten pludselig stiger, kommer det til at svie.

Trods det lave renteniveau er renten faktisk steget et halvt procentpoint siden nytår.

Kilde: Nationalbanken og Realkreditrådet

En halv procent højere rente lyder måske ikke af meget, og man ser det knapt på kurven i figuren. Men bare siden nytår er en 30-årig realkreditobligation faldet fem procent i kurs, og investeringsfonde, som investerer i lange danske obligationer, er faldet omkring fire procent. Har man gearet, ja, så har man tabt mere. Gennem årtier fungerede det, med nogle bump undervejs, fint at investere i obligationer for lånte penge. Man fik store afkast, fordi kurserne steg på obligationerne, når renten faldt.

Men det betyder også, at man får kurstab, når renten stiger på obligationerne, og så er gearing ikke længere så sjovt. Min pointe er: Hvis du har forelsket dig i en velsmurt salgstale og en flot figur, der viser afkastet på gearede obligationsinvesteringer gennem de seneste årtier, vil jeg ikke forvente de samme smækre afkast herfra! Der ER risiko ved at geare obligationsinvesteringer, og det er der sikkert en del, der er blevet blinde for, fordi det er gået fint, mens renten er faldet. Markante rentestigninger gennem flere år er noget ikke vi har set for nylig på finansmarkederne, og selv da renterne steg i nogle år i 00’erne faldt de igen og en del mere derfra. At renterne ikke er steget kraftigt i lang tid betyder ikke, at det ikke kan ske igen. Eller at noget der ikke allerede er sket, ikke kan ske. Få personer advarer mod den slags gearinger, inden de går dårligt. Men det er først, når tabene er taget, at folk står i kø for at nikke forstående og bekymret.

Jeg tror, at årets højere renter er meget sundt for os alle. Boligmarkedet får lov at køle lidt af. Og investorerne holder måske op med at lade sig forblænde af historiske afkast på investeringsfonde, som er kunstigt forhøjet med gearing og stigende obligationskurser. Og de begynder i stedet at interessere sig for den langsigtede prisudvikling på de aktiver, der investeres i.