Det er let at blive forvirret, når man følger med i udviklingen på aktiemarkedet. Man lærer at leve med de mange udsving (ingen har klaget over 2019-udviklingen endnu). Men får man nu også et rimeligt afkast på sine aktier? Det er et godt spørgsmål.

Når man snakker med kollegaer og venner kan en bred aktieportefølje føles som at sidde med Sorteper. For de elsker at fortælle historier om deres enkeltaktier på samme måde som de beretter om deres golfrunde (jeg holede fra bunkeren ud på tiende hul i dag!) og fisketure (jeg fangede en torsk på 12 kg i lørdags!). Eller som en investor fortalte mig om sine afkastberegninger: ”Jeg talte jo heller ikke mine karakterer i tysk og orden med, når gennemsnittet skulle regnes ud i skolen.”

For danske aktier er C25-indekset en fin målestok. Men hvad med en portefølje af aktier fra hele verden?

Miranova og MSCI World

Som vores mest investeringsinteresserede læsere vil vide, er der et såkaldt verdensindeks for aktier. Faktisk er der mange varianter, men MSCI World er i dag det gængse benchmark for udviklingen på aktier globalt set. MSCI World er for globale aktier hvad C25 er for danske.

Hvordan er det gået med Miranovas aktieportefølje i forhold til MSCI World?

Figuren viser hvad 100 kroner er vokset til de seneste ti år. Aktieudviklingen har været imponerende med mere end en tredobling, og vi kan knap ane afslutningen på finanskrisen i 2009.

Vi kan se, at de to porteføljer er havnet nøjagtig samme sted afkastmæssigt efter 10 år. I den forstand er afkastet på Miranova porteføljen rimeligt. Men vejene til det årlige aktieafkast i perioden på 11,4% er forskellige. Hvordan skal vi forstå det?

Hvis du tænker ”Jamen, forskellene er da minimale, den røde og blå linje synkronsvømmer perfekt hele vejen”, så har du ret – i grove træk. Men zoomer du ind vil du se, at afvigelserne kan være mærkbare fra år til år. Nogle gange vinder den ene, nogle gange den anden (stillingen er 5-5 i perioden 2009-2018). I år ligger Miranova foran med 1%-point ved udgangen af januar. I 2018 var MSCI World 3%-point foran.

Hvordan kan det gå til?

The (MSCI) World is not enough

Hvis vi tager revl og krat med er der mere end 100.000 børsnoterede selskaber i verden. Hovedparten af disse lever et yderst illikvidt liv, og det vil være umuligt at investere effektivt heri i praksis. Indeksudbyderen MSCI’s bredeste All Cap aktieindeks dækker derfor ”kun” 15.000 aktier, hvilket repræsenterer 99% af den samlede børsnoterede aktiekapital.

Så er der vel 15.000 aktier i verdensindekset MSCI World? Svaret er nej – der er kun 1.600 aktier, altså omtrent en tiendedel. Årsager: Hverken small cap (små selskaber) eller nye markeder er repræsenteret i MSCI World. Kort sagt, MSCI World repræsenterer kun de største og mest analyserede børsnoterede selskaber i 23 udviklede lande, dvs USA, Europa og Japan. I antal udgøres aktiemarkedet hovedsagelig af mindre selskaber, og de er ikke en del af MSCI World-universet.

Det er forklaringen på, at der i perioder kan være markante forskelle på vores porteføljer og MSCI World: Vores porteføljer er væsentlig bredere end MSCI World. I figuren ovenfor udgør aktier fra small cap og nye markeder knap halvdelen af Miranova-porteføljen. Begge linjer repræsenterer altså globale porteføljer, men vores porteføljer indeholder omtrent 10.000 forskellige aktier, hvilket er mange gange flere end MSCI World.

Vi ser ingen grund til at begrænse os til MSCI World universet. Tværtimod ønsker vi at sprede investeringerne maksimalt ved at have så mange forskellige dele af markedet i porteføljerne, som det i praksis er muligt. Men det betyder naturligvis, at der vil komme afvigelser fra det traditionelle benchmark MSCI World, der er domineret af de største selskaber. Akkurat som figuren viser.

Pas på med at jagte fortidens vindere

”Men…den blå linje har jo indhentet den røde de seneste par år. Altså har MSCI World gjort det bedre. Så er MSCI World vel et bedre indeks, eller hvad? Hvorfor investerer du ikke bare i det, Jesper? Jeg vil kun have aktier fra nye markeder og i små selskaber, når de leverer!”

Hvor tiltalende dette ræsonnement end kan forekomme – og vi møder det ofte – så hviler det på en antagelse om, at de dele af markedet der er steget mest de seneste år også vil stige mest de kommende år. Og det er der intet belæg for historisk. Tværtimod er der rigtig god grund til at formode det modsatte, hvilket er årsagen til at vores strategi er rebalancering. Kort sagt, pas på med at jagte fortidens vindere.

Er det rimeligt at sammenligne sin globale aktieportefølje med MSCI World? Ja, blot man ikke tolker enhver afvigelse herfra som et udtryk for kvalitet eller mangel på samme. Vores porteføljer og MSCI World er fætre, ikke en-æggede tvillinger.

Måske vil vores portefølje slå MSCI World eftertrykkeligt de næste fem år, fordi de største amerikanske aktier og dollaren taber pusten og nye markeder kommer op fra de nuværende lave værdiansættelser (P/E). Måske ikke. Det kan ingen vide. Men jeg foretrækker en portefølje, der er eksponeret mod flere forskellige dele af aktiemarkedet end MSCI World, der er domineret af amerikanske aktier, der er højere prissat end resten af aktiemarkedet.

Hermed håber jeg at have kastet lys over et emne, som mange spørger til. Der vil komme mere om emnet inden længe, hvor jeg bl.a. vil vise hvad det mest relevante benchmark er for vores aktier. Og vi skal se, at danske investeringsforeninger med globale aktier ikke har kunnet følge med MSCI World siden finanskrisen, hvilket er en yderst relevant oplysning for globale investorer med penge på højkant.

Alle spørgsmål og kommentarer er som altid velkomne.

 

Jesper