Årets tredje kvartal gav positive afkast på både aktier og obligationer. Sikre obligationer er i et lille plus i år, mens højrenteobligationer og globale aktier fortsat har noget at indhente siden årets start.

I lyset af Covid-19 er det ikke overraskende, at en bred portefølje har taget et skridt tilbage. Nogle undrer sig over, at vi ikke er hårdere ramt, når verdensøkonomien skønnes at falde med 5% i 2020, jævnfør seneste skøn fra Den Internationale Valutafond (IMF). Andre ærgrer sig over ikke at være mere eksponeret mod årets vinderaktier. Mange spekulerer på, om USA får en ny præsident eller vi skal underholdes med fire år mere i orangeriet, og hvad det i givet fald vil betyde for verden. Hvornår kommer den fordømte vaccine?

Det er ikke let at være investor i disse tider.

 

Et blik mod horisonten

Vores gode venner fra Vanguard – udbyder af indeksfonde med et aldrig svigtende fokus på det lange, seje træk – har for nylig opdateret deres årlige afkastforventninger for de kommende ti år, og det er yderst interessant læsning:

Hvorfor sætter Vanguard forventningerne markant lavere for amerikanske aktier, og særlig lavt for vækstaktier? Det er jo her årets tech giganter med de fede afkast er at finde!

Svaret er ganske enkelt: Kurserne på amerikanske vækstaktier er løbet langt hurtigere end de underliggende økonomiske nøgletal på det seneste.

Jamen, har vækstaktierne da ikke det største potentiale? Er de ikke tilsmilet af de lave renter? Svaret er i begge tilfælde jo. Pointen er, at det allerede er afspejlet i kurserne – og lidt til. Præcis som det er tilfældet med danske aktier i år.

Tag eksempelvis forholdet mellem aktiekurser og selskabers egenkapital, den såkaldte kurs/indre værdi. For globale valueaktier har MSCI netop offentliggjort kurs/indre værdi til at være 1,6. Hvad tror du tallet er for amerikanske vækstaktier? 10,4 ifølge MSCI. Altså 6-7 gange større end for globale valueaktier. Det er et historisk helt usædvanligt stort spænd. Og det er årsagen til de store forskelle i Vanguards estimater i tabellen ovenfor. Eller sagt på en anden måde: Value-investorer, hold ud, udsigterne er fine! Vækst-investorer, de gyldne tider kommer ikke til at fortsætte; ”screw down the expectations”, som Ricardo ville have sagt det.

I vores porteføljer har vi overvejende aktier uden for USA. Baseret på Vanguards forecast ligger det forventede aktieafkast derfor på omtrent 7% årligt, hvilket vil give en fordobling på ti år. Dette pejlemærke er naturligvis behæftet med alskens antagelser og usikkerheder, men det er det bedste vi med rimelighed kan opstille.

For obligationer er den effektive rente i skrivende stund små 2% p.a., hvilket er et godt bud på det forventede afkast fra den del af porteføljen i de kommende år.

 

/Jesper