Som investor må man tage det sure med det søde. Hvilket det seneste år har været en skøn opgave med aktieafkast på den sjove side af 20%. Det havde ingen vist set komme, men sådan er det jo med markederne. De er svære at forudsige.

 

For ti år siden

I 2011 deltog jeg i et ”hvad vil fremtiden bringe?”-seminar om de finansielle markeder. Her argumenterede en aktiestrateg for, at lave renter, politisk kaos, gældskrise i Europa (plus en masse andet forfærdeligt jeg har glemt) ville medføre ”en ny normal” med lave afkast. På det tidspunkt sad finanskrisen fortsat dybt i os, og tilhørerne slog ud med armene og sukkede. Sådan måtte det være.

I dag kan vi se, at afkastet siden da har været omtrent +200% på aktier og +40% på obligationer. Det gik ikke så ringe endda.

 

Hvad vil aktierne byde os?

Skal vi regne med samme flotte afkast i de kommende ti år? Svaret er nej. Det er fornuftigt at sænke forventningerne efter gode perioder, og det er rimeligt når dele af aktiemarkedet er højt prissat, og renterne fortsat er lave.

Historisk har aktiemarkederne belønnet langsigtede investorer med hvad der svarer til 8-10% årligt. Det kan absolut gentage sige. Men som pejlemærke ser jeg fortsat 6% p.a. på aktier som rimeligt, helt i tråd med Jesper Rangvid og Rådet for Afkastforventninger.

Det eneste vi kan sige med nogenlunde sikkerhed er, at afkastene på de finansielle markeder vil variere stort fra år til år. For sådan har det alle dage været, og den menneskelige psykologi der ligger bag kommer næppe til at forandre sig.

 

Porteføljetilpasninger

Vi har i efteråret rebalanceret porteføljerne, så vi ligger inden for de aftalte risikorammer trods aktieopturen. Dermed sikrer vi, at man holder sig til sin langsigtede plan. Og man undgår porteføljepessimisme eller eufori trods markedernes ihærdige forsøg på at aflede og forstyrre.

Vi har i samme ombæring justeret på aktiesammensætningen og placeret en mindre del i japanske aktier. Det giver øget risikospredning til fortsat lave fondsomkostninger. Japanske aktier er lavere prissat end resten af markedet, hvilket gør de langsigtede forventninger mere attraktive.

I de kommende uger vil vi foretage tilpasninger i forbindelse med de seneste udbytter og PAL-skat m.m. Rebalancering af depoter med frie midler vil ske efter udbetaling af udbytter i februar.

 

Buffett om kortsigtede prognoser

Hvis du fortsat sidder tilbage med spørgsmålet ”hvad tror du om 2022?”, vil jeg tillade mig at citere vores kære ven Warren Buffett, som de færreste vil lægge investeringsarm med:

I continue to believe that short-term market forecasts are poison and should be kept locked up in a safe place, away from children and also from grown-ups who behave in the market like children.”

 

Godt nytår!

 

/Jesper