2018 var et sløjt investeringsår. Aktierne faldt stort i december, specielt i USA. Kun en stigning i den amerikanske dollar holdt hånden under de amerikanske aktier for året. De sikreste obligationer endte i status quo, mens virksomhedsobligationer faldt nogle procent.

Lad os kigge nærmere på tallene og sætte dem i perspektiv ved hjælp af en tabel, som flere har ønsket en opdatering af. Tag følgende ti områder af de finansielle markeder:

Bemærk at hvert marked er tildelt en farve.

Her er afkastene siden 2008:

Hvert år er resultaterne rangordnet fra højest til lavest. På den måde kan du aflæse afkast for hver afkastklasse ved hjælp af farvekoden år for år, kolonne for kolonne. Og ja, jeg synes også at hver farve/marked hopper og danser i hierarkiet. Tag eksempelvis europæiske aktier (lyseblå), der synes at svinge mellem øvre og nedre halvdel hvert år til år.

Længst til højre kan du se de årlige afkast siden 2008. Her er en stor del af tilfældighedselementet fra år til år forsvundet. Selv medregnet finanskrisen og de seneste markedsfald har afkastene været positive på aktier og obligationer med mellem 2% og 10% p.a. i perioden.

Fortid og fremtid

Trods et kludetæppe af farver er det iøjnefaldende, at amerikanske aktier har gjort det klart bedre end aktier i resten af verden siden 2008. Betyder det at amerikanske aktier er bedst? Pas på! I de ti år forud for 2009 var mønstret stik modsat. Det kan være en særdeles dyr fornøjelse at jagte fortidens vindere.

Senest har Vanguard offentliggjort deres langsigtede afkastforventninger (10+ år) til 4-6% på amerikanske aktier og 7-9% p.a. for aktier i resten af verden. Dette hviler på, at aktier i Europa og nye markeder er markant lavere prissat end deres amerikanske fætre. Det er konsekvensen af de store afkastforskelle siden finanskrisen.

Trods ganske lovende aktieudsigter får et negativt år mange til at kigge efter alternativer til traditionelle værdipapirer. Tabellen viser, at råvarer er blevet slagtet til det halve i perioden. Hedgefonde har heller ikke tjent penge siden finanskrisen (-0,4% p.a. siden 2009, ej medtaget i tabellen). Alternative investeringer er typisk dyre og komplekse, hvilket diskvalificerer dem i min bog uagtet deres ringe historiske resultater.

Tabellen viser ligeledes, statsobligationer har gjort det ganske pænt med næsten 4% årligt. Men den afkastklasse har redet på en trend af faldende renter i perioden. Det forventede afkast er fremadrettet nul for europæiske statsobligationer.

Opsummering

Den nære fortid brænder tydeligt i vores investorbevidsthed. Tilbage står, at hvis vi jagter gårsdagens vindere, så øger vi vores chancer for at ende med morgendagens tabere. Og det kan ikke være en fornuftig investorvej at vælge.

Succesfuld investering handler om at turde, når markederne siger buh! Over en årrække vinder indtjeningen i virksomhederne over kursudsving forårsaget af kortsigtede markedsfornemmelser. Og prisen for at få del i den indtjening er blevet mere attraktiv efter kursfald i det forgangne kvartal.