Som investor kan man let miste obligationsmodet, når globale aktier går mod nye højder.

Hvad er meningen med at investere i obligationer, når renten er så lav og renterne (måske) stiger, og mine obligationer derfor falder i kurs?

Det er et fair spørgsmål at stille. Der er intet nyt under solen her. Rentestigninger har alle dage bekymret obligationsejere. Trods de seneste måneders rentestigninger er renterne faktisk lavere i dag end for tre år siden. Dit årlige forventede afkast på en 10-årig dansk statsobligation var den gang 0,5 procent. I dag er det 0,0 procent.

Det forventede afkast kan udtrykkes ved den effektive rente på obligationerne samlet set. Altså hvad får man i afkast, hvis man holder obligationerne til udløb. Miranova kunders obligationer har i dag en effektiv rente på 1,5 procent, hvor et større kontantbeløb i banken koster -0,6 procent. Der er med andre ord et forventet afkast på at investere i obligationer, selv efter omkostninger. Med fortsatte kursudsving på rejsen, naturligvis.

Sådan er det gået obligationer i år

Her kan du se, hvad rentestigningerne har betydet for udvalgte dele af obligationsmarkedet:

Kilde: Miranovas beregninger på ETF’er fra iShares, Sparindex og sammenligningsindeks fra danske investeringsforeninger (korte og lange danske obligationer)

Som tabellen viser, er lange obligationer faldet mere end korte obligationer – udlån med lang løbetid er de mest rentefølsomme. Bemærk, at ikke alle obligationer er faldet i perioden; de højtforrentede virksomhedsobligationer holdt skindet på næsen. Miranovas obligationsportefølje er faldet ca. 0,5 procent, da vores obligationer overvejende har kort løbetid. Det betyder, at risikoen for kursfald er begrænset, når renterne stiger.

Hvad vil en rentestigning betyde for mig?

De fleste af os investerer størstedelen af vores opsparing over en længere årrække. Et godt spørgsmål er derfor: Hvad sker der med min portefølje, set over hele min investeringsperiode, hvis renterne stiger undervejs? Netop det skrev min makker Jesper Dall om for nogle år siden og konkluderede, at rentestigninger er velkomne. Klik her for at læse konklusionen.

Tænker vi kortsigtet, er rentefald med tilsvarende kursstigninger på obligationerne ønskelige. Tænker vi langsigtet, er rentestigninger derimod at foretrække, fordi det øger afkastet på de kommende generationer af obligationer, der skal erstatte de nuværende ved udløb. Først må vi dog leve med, at kurserne dykker midlertidigt på obligationerne; det bliver lidt koldere, før det bliver varmt.

Som langsigtet investor er det ikke nødvendigt at gætte, hvor renten er på vej hen og løbende ændre sin portefølje ud fra de forventninger for at få et fair afkast. Mange rentestigningsbekymrede investorer har forsøgt sig på netop den øvelse og stået kontant. Målt over de seneste ti år ville man i givet fald være gået glip af et obligationsafkast på 45 procent.

Personligt byder jeg højere renter velkommen!